โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

บุคลากรโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
    โครงสร้างการบริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                    

                                                           

                                                   นางเสนาะ   บวรวิจิตรกุล
                                                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา


                                                                                                 นายเดชา    พงษ์ไพร                             นางสาวอรสา  บุญปัญญา
                              ครู คศ.3                                                     ครู คศ.3

                                                                                        นางสาวภานิชา  พงษ์พรรณา                      นางสาวอัชลี   ขัดแดง
                               ครู คศ.2                                                  ครู คศ. 2

                                                               

                  นางสาวอาจริณี ปราณโสภณ                  นางสาวจิณห์จุฑา ศรีบุญ  
                              ครู คศ.2                                                   ครู คศ.1

                                                                
                         นางสาวธัญทิพย์ สังวร                          นายอิสระ แสนโคตร
                                   ครู คศ.1                                           ครูผู้ช่วย

                                                                

                          นางสาวสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม                   นางสาวรชตวรรณ   สุขหอม
                                  ครู ผู้ช่วย                            เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                               

                           นางทิพยา  เปรมปรี                          นายสุชาติ   พลอยศิริ         
                                 พี่เลี้ยงเด็ก                                        พนักงานทั่วไป                  

                                                               

              นางพรเพ็ญ   ธรรมนันทนากร                      นายบุญส่ง    หวานฉ่ำ  
                      พนักงานสถานที่                                      พนักงานสถานที่

                       

 


   โรงเรียนตำบลขุมทอง                 (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
         (เพชรทองคำอุปถัมป์)

    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605