โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

กิจกรรมโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
  โครงสร้างการบริหาร
     แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                      
           แจ้งกำหนดการรับอาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียน
          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
  ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
  ในระหว่างที่เลื่อนการเปิดเทอม เกรงว่านักเรียนจะได้รับอาหารเสริม(นม)           
  ไม่ครบถ้วน รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แจกให้กับนักเรียน   
  ได้รับประทานระหว่างปิดเทอม     

          โรงเรียนตำบลขุมทอง จึงแจ้งให้ผู้ปกครอง มารับนม สำหรับเดือน พฤษภาคม
จำนวน 13 กล่อง ที่โรงเรียน จึงนัดหมายให้ผู้ปกครอง มารับในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ตามเวลาที่กำหนด

           ข้อควรปฏิบัติ

          1. เตรียมถุงผ้ามาใส่นม จำนวน 13 กล่อง / คน
          2. สวมใส่หน้ากากอนามัย
          3. หากมีไข้สูง ไม่ควรมารับ ให้มารับในครั้งต่อไปโดยแจ้งที่ครูประจำชั้น
          4. หากมีบุตรหลานเรียนอยู่หลายระดับชั้น ให้มารับพร้อมกันได้
          5. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม

 

  


   โรงเรียนตำบลขุมทอง                 (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605