โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

  
    

  

    ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
    โครงสร้างการบริหาร
     แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

 

                                            

    การจัดการเรียนรู้แบบ
4 ON โรงเรียนตำบลขุมทองฯ


  
        ประกาศทางโรงเรียน
แจ้งรับอาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียน
 

       รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

      การติดตามความพร้อมการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


 

                    

 

                       

 

                     

                   


     

      รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

              

           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
       โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)

                      

 

 

 

 

 

 

   โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

                                                                                          

การจัดการเรียนรู้แบบ
4 ON โรงเรียนตำบลขุมทองฯ

 

 

 

 

 

 

ประกาศทางโรงเรียน
แจ้งรับอาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน
เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)แจกให้กับนักเรียน   
จึงนัดหมายให้ผู้ปกครอง มารับในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
รับสมัครถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
และรายตัวตัววันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
            
           สามารถคลิกเข้าไปในลิงค์นี้เพื่อสมัครเรียน

            https://docs.google.com/forms

 

 

 

การติดตามความพร้อมการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร


คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.)
ให้การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนฝ่ายพัฒนาชุมชนฯเขตลาดกระบัง
ให้ความรู้ด้านการเกษตรกับนักเรียน


 

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605

 
กา