โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
  โครงสร้างการบริหาร
     แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

            
           จำนวนนักเรียนโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
            ประจำปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ชั้นอนุบาล 1 6 5 11
ชั้นอนุบาล 2 3 3 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4
รวม 33 29 62

 

  


   โรงเรียนตำบลขุมทอง   (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605