โรงเรียนตำบลขุมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ) 

กิจกรรมโรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนนักเรียน
   ปฏิทินงานวิชาการ
    โครงสร้างการบริหาร
  แผนปฏิบัติราชการ
   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
   รางวัลแห่งความสำเร็จ
   สรุปผลการประเมินคุณภาพ
   นักเรียนคนเก่งของเรา

                      

                      

คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.)
ให้การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯเขตลาดกระบัง
ให้ความรู้ด้านการเกษตรกับนักเรียน
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ผู้บริหารและคณะครู
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนประสานสามัคคี


 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน


ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

 
   
   

 

 

 

 

  


   โรงเรียนตำบลขุมทอง     (ประชาอุทิศ)
   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา

   โรงเรียนวัดราชโกษา
   โรงเรียนวัดขุมทอง
   โรงเรียนขุมทอง
        
(เพชรทองคำอุปถัมป์)
    โรงเรียนประสานสามัคคี

   สำนักการศึกษา
   กรุงเทพมหานคร
   สำนักงานเขตลาดกระบัง
   ครูกรุงเทพมหานคร
   Smart School

   ทรูปลูกปัญญา
   ครูไทย
   ครูบ้านนอก
   สวทช.
   สสวท.
   สทศ.
   (สถาบันทดสอบทางการศึกษา)

 

                                                        

 

E-mail | Google | Facebook | Download

โรงเรียนตำบลขุมทอง(ประชาอุทิศ)
110 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 - 2130 - 5605  FAX. 0 - 2130 - 5605